Litania Părintelui Arsenie Boca

În timp ce citiți Litania, puteți să ascultați şi cântarea “Tatăl Nostru” în aramaică.

Ajută mult inima şi vă ajută să spuneți Litania din inimă, dând acesteia o forță incredibilă! Este posibil să vă vină să plângeți … este natural și normal … lăsați lacrimile să curgă! Nu opriți lacrimile involuntare pentru că vă faceți o puternică vindecare interioară! Nu încercați să gândiți şi să plângeți forțat pentru că plângeți degeaba … este din minte! Doar lacrimile care vin din suflet, din iubirea de Dumnezeu, au putere vindecătoare.

Ajută foarte mult dacă înainte de Litanie faceți o rugăciune sincera către Maica.

SLAVĂ TATALUI ŞI FIULUI ŞI SFÂNTULUI DUH, PRECUM ERA LA ÎNCEPUT, ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR, AMIN!

SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE DUHULE SFINTE!

1. DUHULE SFINTE – COBOARĂ DE PE TRONUL MĂRIRII TALE ŞI RIDICĂ-ŢI UN CORT ÎN INIMA SLUJITORULUI TĂU, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

2. DUHULE SFINTE – CARE PURCEZI DE LA TATĂL, ŞI DE LA FIUL, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRAIESC PERMANENT ÎN PREZENŢA LUI DUMNEZEU, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

3. DUHULE SFINTE – CARE PURCEZI DE LA TATĂL ŞI DE LA FIUL, ÎINVAŢĂ-MĂ SĂ TRAIESC DUPĂ VOIA CELUI PREA ÎNALT, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

4. DUHULE SFINTE – CARE LOCUIEŞTI ÎN INIMA FIULUI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TE CUNOSC ŞI SĂ TE IUBESC, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

5. DUHULE SFINTE – CARE TE ÎNGRIJEŞTI DE SLAVA TATĂLUI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRAIESC ÎN DARUIRE FAŢĂ DE DUMNEZEU ŞI ÎN DEPLINĂ ÎNCREDERE ÎN EL, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

6. DUHULE SFINTE – SIMBOLIZAT PRIN LIMBILE DE FOC, APRINDE ŞI ÎN INIMA MEA FOCUL IUBIRII TALE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

7. DUHULE SFINTE – PORUMBEL TAINIC, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ÎNŢELEG SFÂNTA SCRIPTURĂ, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

8. DUHULE SFINTE – CARE NU AI NICIO ÎNFĂŢIŞARE ŞI NICI NUME, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ MĂ ROG BINE SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

9. DUHULE SFINTE – CARE VORBEŞTI PRIN GURA PROFEŢILOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎN PACEA SUFLETULUI ŞI ECHILIBRUL SPIRITULUI, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

10. DUHULE SFINTE- FOC ARZATOR DE IUBIRE, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRAIESC ÎNŢELEPT ŞI RĂBDATOR, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

11. DUHULE SFINTE – DĂTĂTORUL TUTUROR DARURILOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎN SMERENIE ŞI MODESTIE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

12. DUHULE SFINTE – VISTIERIE ABUNDENTĂ DE HAR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ÎNŢELEG VALOAREA SUFERINŢELOR, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

13. DUHULE SFINTE – VISTIERNIC NEMĂRGINIT DE HAR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ FOLOSESC CORECT TIMPUL PREŢIOS, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

14. DUHULE SFINTE – VISTIERNIC DE HAR INEPUIZABIL, FEREŞTE-MĂ DE LIPSA DE IUBIRE ŞI DE MÂNDRIE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

15. DUHULE SFINTE – A CĂRUI BOGĂŢIE NU O POATE APRECIA NIMENI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ALUNG IMAGINILE ŞI GÂNDURILE INUTILE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

16. DUHULE SFINTE – DĂTĂTORUL MULTOR DARURI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ EVIT ACTIVITĂŢILE ŞI VORBELE INUTILE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

17. DUHULE SFINTE – DIN A CĂRUI PLINĂTATE AM LUAT NOI TOŢI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ POT SĂ TAC ŞI SĂ VORBESC LA TIMPUL POTRIVIT, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

18. DUHULE SFINTE – IUBIRE VEŞNICĂ, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ DAU CELORLALŢI UN EXEMPLU BUN, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

19. DUHULE SFINTE – BUNĂTATE VEŞNICĂ, DĂ-MI PERSEVERENŢA ÎN BINE PÂNĂ LA SFÂRŞIT, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

20. DUHULE SFINTE – DASCĂL BUN, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ MĂ PORT CORECT CU OAMENII, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

21. DUHULE SFINTE – PRIETEN DRAG AL SUFLETELOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ NU JUDEC PE NIMENI ŞI SĂ NU-MI AMINTESC RĂUL FĂCUT MIE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

22. DUHULE SFINTE – LUMINĂ CARE FERICEŞTI SUFLETELE, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ VĂD NEVOILE ALTORA ŞI SĂ NU OMIT FAPTELE BUNE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

23. DUHULE SFINTE – LUMINĂ VEŞNICĂ, AJUTĂ-MĂ SĂ-MI VĂD GREŞELILE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

24. DUHULE SFINTE – CARE ÎNFĂPTUIEŞTI MINUNI ÎN SUFLETE, CONDU-MĂ PRIN VIGILENŢĂ LA PERFECŢIUNE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

25. DUHULE SFINTE – ÎN FAŢA CĂRUIA NIMIC NU ESTE ASCUNS, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ SCAP DE URMĂRI DIABOLICE, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

26. DUHULE SFINTE – CARE CUNOŞTI VIITORUL UNIVERSULUI, TE ROG AJUTĂ-MĂ SĂ SCAP DE SUPUNEREA FAŢĂ DE TRUP ŞI DE DIAVOL, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

27. DUHULE SFINTE – CARE CUNOŞTI VIITORUL MEU, ÎNCREDINŢEZ OCROTIRII TALE FAMILIA MEA, PRIETENII ŞI PE TOŢI OAMENII, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

28. DUHULE SFINTE – CU AJUTORUL TĂU DUMNEZEIESC, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC SPRE SLAVA ŞI LAUDA LUI DUMNEZEU, SPRE BINELE SUFLETELOR ŞI BUCURIA MAICII DOMNULUI, CA SĂ POT MURI CA SLUGĂ ALEASĂ, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE!

 

PROMISIUNILE TATĂLUI NOSTRU CERESC PENTRU TOŢI CEI CARE VOR SPUNE ACEASTĂ SFÂNTĂ LITANIE, MĂCAR DE 3 ORI PE SĂPTĂMÂNĂ:

TE VOI SMULGE DIN MÂNA DUŞMANILOR TĂI.

VOI ÎNDEPĂRTA OBSTACOLELE CARE TE ÎMPIEDICĂ ÎN DRUMUL TĂU SPRE PERFECŢIUNE.

ÎŢI VOI MAI DA UN ÎNGER, CARE PRIN INSPIRAŢII TE VA FERI DE ADEMENIRILE PĂCATULUI.

VEI PERSISTA PE DRUMUL VIRTUŢII, ÎŢI VOI ÎNTĂRI CREDINŢA, SPERANŢA ŞI IUBIREA.

TE VOI ELIBERA DE GRIJILE MATERIALE, FAMILIA TA VA TRĂI ÎN PACE ŞI IUBIRE RECIPROCĂ.

CINE DOREŞTE SĂ-ŞI AJUTE APROAPELE, VA TREBUI SĂ RECITE ACEASTĂ LITANIE SFÂNTĂ MĂCAR 6 LUNI ZILNIC.

ÎŢI VEI RECUNOAŞTE SLĂBICIUNILE.

 

PROMISIUNILE DUHULUI NOSTRU CEL SFÂNT:

ACEASTĂ SFÂNTĂ LITANIE SE VA RĂSPÂNDI.

CINE O VA OFERI DIN MILOSTENIE MAI DEPARTE, VA AVEA PARTE DE RUGĂCIUNEA CELORLALŢI.

HARURILE OBŢINUTE SE POT TRANSMITE ALTORA, DAR ACEST LUCRU TREBUIE SPUS DUHULUI SFÂNT.

AMIN!