Meditaţie de protecţie

MEDITAŢIA DE PROTECŢIE DIN PARTEA IERARHIILOR COSMICE ŞI PLANETARE

Invoc acum pe Arhanghelul Mihail, pe Faith şi Legiunile lor de Îngeri aferenți Primei Raze.

Invoc acum pe Melchizedek, pe Mahatma şi pe Arhanghelul Metatron, Sinele Suprem si Prezenţa Atotputernică Eu Sunt.

Încep prin a ruga pe Melchizedek, pe Mahatma şi pe Metatron să ancoreze acum o plasă de platină care să curețe integral câmpurile mele energetice de orice energie negativă sau impurităţi.

Cer acum să fie curăţate imediat din câmpurile mele toate implanturile negative şi toţi elementalii.

Invoc acum ca toți Maeștrii Cosmici şi Planetari să mă învăluie permanent într-o Coloană de Lumină, Iubire şi Putere de natură Cosmică şi Planetară.

Invoc acum pe Melchizedek pentru a plasa permanent în jurul meu o cupolă aurie de protecţie.

Invoc acum pe Melchizedek, pe Mahatma şi pe Metatron să plaseze permanent în jurul meu un zid protector de lumină.

Invoc acum pe Arhanghelul Mihail să plaseze permanent în jurul meu Scutul său Albastru de Protecţie.

Invoc acum pe Arheia Faith să plaseze permanent în jurul meu pentru totdeauna, inelul de trandafiri roșii al eternei reîntineriri care să absoarbă toate tipurile de energii negative înainte ca ele să pătrundă în câmpurile mele.

Invoc acum pe Mahatma să plaseze permanent în jurul aurei mele, ca protecție suplimentară, un gheizer de lumină în nuanţele curcubeului.

Invoc acum pe Arhanghelul Metatron să plaseze permanent în jurul meu ca protecție suplimentară o coloană de lumina platinică.

Invoc acum pe Lordul Buddha, pe Lady Nada, pe Lady Portia şi pe Consiliul Karmic şi cer să beneficiez de o permanentă protecţie în faţa oricăror atacuri energetice din interiorul sau exteriorul meu.

Invoc acum pe Helios şi Vesta să plaseze în jurul meu un soare cupru-auriu de protecție care este atât de strălucitor şi plin de Iubirea Lui Dumnezeu încât orice formă de energie negativă este imediat arsă şi transmutată în Lumina pură şi radiantă a lui Dumnezeu.

Invoc acum pe Melchior să aducă o flacără din Focul Cosmic din Soarele Central pentru a arde într-o manieră complet sigură orice formă de energie negativă care a mai rămas în câmpurile mele.

Invoc acum pe Lordul Arcturus să ancoreze Cristalele Lichide Arcturiene pentru a dezactiva toate energiile negative din câmpurile mele.

Invoc acum pe Dr. Lorphan şi pe Vindecătorii Galactici să fortifice rețelele mele energetice de lumină şi să întărească sistemul meu imunitar de natură fizică, psihologică și spirituală.

Invoc acum Îngerii Vindecători să echilibreze toate chakrele mele şi tot sistemul de corpuri.

Invoc acum pe Lordul Arcturus şi pe Maestrul Ascendent Djwal Khul să ancoreze şi să activeze în totalitate Dispozitivul de curăţare pranică, să sufle energie pranică către toate meridianele și nadis-urile mele, să le curețe, să le întărească şi apoi să curețe în totalitate sistemul meu de 12 corpuri.

Invoc acum pe Mama Divină și pe toate Doamnele Maestru să plaseze peste tot apartamentul meu o Plasă de Platină, să-l cureţe de toate energiile eterice, astrale şi mentale, care nu aparțin în totalitate Energiilor Christice/Buddhice.

Invoc acum pe bunul Saint Germain şi pe Lady Portia pentru a ancora şi pentru a activa permanent Flacăra Violetă, care va transmuta din aura mea toate formele de energie negativă în Lumină.

Invoc acum Legiunile de Îngeri ai Primei Raze și pe Îngerii mei păzitori să vegheze permanent în jurul meu, să mă protejeze din toate părţile, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an în timpul zilei precum şi al nopții.

Invoc acum pe toţi PreaMăriţii Elohimi să ancoreze şi să activeze Scutul de Protecție Special Al Elohimilor împotriva tuturor formelor-gând negative din interiorul şi din exteriorul meu.

Invoc acum pe Melchizedek, pe Mahatma şi pe Metatron să plaseze în jurul meu în fiecare dimineața, în fiecare după-amiază şi în fiecare seară înainte de culcare, Plasa de Platină pe termen nelimitat. Cer ca acest lucru să se facă acum.

Invoc pe Mama Divină să plaseze permanent în jurul casei/apartamentului mele/meu, în dreptul fiecărei intrări, a fiecărei ferestre, a fiecărei deschideri o Plasă de Platină de protecție.

Invoc acum pe Mama Divină și Doamnele Maestru să plaseze în jurul meu un câmp de lumină roz de iubire care e atât de plin de Iubire Divină încât nici o energie negativă nu îl poate străpunge. Cer ca acest lucru să se facă acum.

Invoc acum pe Sfântul Duh să transmute cât mai mult din energiile negative şi din conflictele din trecut astfel încât să șteargă orice nevoie de revenire a plăţilor karmice . Cer ca aceste energii transmutate să fie folosite pentru a mări Iubirea necondiţionată şi să fie spre folosul Planetei.

Invoc acum pe Lordul Arcturus şi pe Arcturieni să aducă tehnologia avansată arcturiană de protecţie a câmpurilor energetice a acestui Fiu sau Fiică de Dumnezeu.

Invoc acum pe Comandantul Ashtar și Comandamentul Asthar sa mă lumineze cu razele de lumină de pe Nava Mamă, să mă protejeze  noaptea când dorm şi în timpul zilei atâta vreme cât îl manifest pe Dumnezeu pe pământ.

Invoc pe Lordul Maitreya şi pe Lordul Buddha să plaseze în jurul meu, o coloană de înțelepciune şi lumină care alungă şi șterge ca o radieră toate energiile negative din interiorul şi exteriorul meu.

Invoc acum pe cei 7 Chohani să creeze în jurul meu o barieră impenetrabilă cu scopul de a forma un scut invulnerabil de protecție în care să nu pătrundă energiile negative.

Rog acum pe Lady Quan Yin să mă plaseze într-o floare de lotus de lumină roz-albăstruie ca formă de protecţie.

Invoc acum pe Vywamus si pe Djwhal Khul să fortifice rețelele mele energetice de lumină şi să întărească sistemul meu imunitar fizic, spiritual şi psihologic pentru o mai mare protecție, după Voia lui Dumnezeu.

Invoc acum pe Maica Domnului să plaseze în jurul meu o metanie eterică umplută cu energia protectoare a Maicii Domnului în toata slava Ei.

Invoc acum toţi Arhanghelii să plaseze în jurul meu o lumină angelică specială de protecție, pe care solicit să o reactiveze în fiecare dimineață şi în fiecare seară ca pe o dispensă Divină de protecţie.

Invoc acum pe Lordul din Sirius şi pe Doamna din Sirius pentru a ancora în totalitate şi a-mi activa Corpul Miruit al lui Hristos şi Corpul de Lumină Zohar pentru evoluție spirituală şi pentru o mai mare protecție.

Invoc acum pe Lenduce şi pe Sanat Kumara să plaseze în jurul meu o coloană de lumină de ascensiune pentru o mai mare evoluție spirituală şi pentru protecție.

Invoc acum pe Isis şi Serapis Bey să plaseze permanent în jurul meu o piramidă de lumină alb-aurie care va servi ca un scut mistic de protecție pentru tot restul acestei încarnări.

Cer acum ca acest enorm câmp de protecție care a fost plasat în jurul meu să fie complet curăţat astfel încât în el să nu mai existe altceva decât energii care aparțin Conștiinței Christice/Buddhice a lui Dumnezeu.

Invoc acum întreaga Ierarhie Planetară şi Cosmică, descendente din cele 3 Virtuţi ale lui Dumnezeu (Iubirea, Puterea şi Înţelepciunea) şi din cele 12 Raze Cosmice ale lui Dumnezeu şi cer Dispensă Divină pentru unirea Corpurilor mele de Lumină cu ele. Acestea vor servi ca un câmp invulnerabil de iubire, înțelepciune şi putere în tot restul acestei încarnări ale mele astfel încât să pot fi liber să îmi dedic viața pentru a-I servi lui Dumnezeu, pe frații şi surorile mele.

Invoc acum preaiubita Prezenţă a lui Dumnezeu pentru a ancora permanent şi pentru a activa în totalitate Corpul Mistic al lui Dumnezeu în scop de protecție, prin Graţia Ta Divină.

Îmi revendic în totalitate acum toată puterea personală.

Plasez acum în jurul meu o sferă aurie de lumină pentru a ţine la distanţă energiile negative ale altor oameni şi orice alte energii şi sentimente negative ori forme-gând negative din mintea mea conștientă sau subconștientă.

Îmi revendic în totalitate acum iubirea necondiționată şi meritele.

În acest moment, solicit să aibă loc în totalitate iniţierea mea de la Dumnezeu, de la Prezenţa EU SUNT şi de la Sinele meu Superior, şi vizualizez iniţierea ca pe o coloană de lumină de culoarea platinium-aurie coborând direct de la Dumnezeu prin prezenţa Eu Sunt şi Sinele Superior în chakra mea coroană, coborând prin toate chakrele şi ancorându-se în miezul cristalin al Mamei Pământ. Văd cum această coloană de lumină platinium-aurie îmi umple toate cele 12 corpuri în mod continuu. Văd cum această sferă de protecţie ţine departe toate energiile negative, lăsând să intre gânduri şi sentimente pozitive, de iubire, de bunătate în timp ce tot ce e negativ, bazat pe ego, frică sau separaţie nu sunt lăsate să intre.

Îmi iau acum angajamentul faţă de Dumnezeu şi faţă de mine însumi/însămi să depun toate eforturile pentru a nu permite energiilor şi sentimentelor negative să intre în conștiința mea. Fac un solemn jurământ în faţa lui Dumnezeu şi în faţa mea să rămân vigilent(ă), astfel încât, de fiecare dată când un gând sau sentiment negativ încearcă să intre în mintea mea să le îndepărtez şi să le înlocuiesc doar cu gânduri şi cu sentimente pozitive ce aparțin conștiinței Christice/Buddhice.

Îmi iau acum angajamentul faţă de Dumnezeu şi faţă de mine însumi/însămi să nu-mi permit sa pierd sau să dau din puterea mea personală niciodată.

Îmi iau acum angajamentul faţă de Dumnezeu şi faţă de mine însumi/însămi să nu renunț la puterea mea în favoarea altora, în favoarea minții mele, a emoțiilor mele, a corpului meu fizic, a oboselii, a minţii mele subconștiente, în favoarea copilului din mine, a dorințelor de la nivel de sine şi mai ales în favoarea sistemului de gândire negativă al egoului.

Îmi iau acum angajamentul faţă de Dumnezeu şi faţă de mine însumi/însămi să fiu hotărât(ă) întotdeauna, să nu-mi permit niciodată să fiu indecis(ă) şi în expectativă.

Îmi iau acum angajamentul de a fi vigilent(ă) întotdeauna şi de a nu lăsa să intre în mintea mea niciun gând care nu e de la Dumnezeu.

Îmi iau acum angajamentul să nu îmi permit niciodată să am nici un fel de atașament, doar preferințe, fapt care îmi permite să fiu fericit(ă) dacă ceva îmi este luat înapoi.

Îmi iau acum angajamentul să aleg să înțeleg că tot ce se întâmplă în viața mea este o lecție, o provocare sau mai presus de toate un test spiritual.

În acest moment, îmi iau angajamentul că o sa trec fiecare test implicând toate abilităţile mele, şi dacă nu, o sa mă iert, o sa învăţ lecția, o sa câştig în înțelepciune şi o să fac mai bine data viitoare. Recunosc că nu există greșeli, ci există numai lecţii.

Mă hotărăsc acum să îmi revendic puterea personală într-o manieră de iubire necondiționată, chiar şi în relația mea cu planul interior al Maeştrilor Ascendenți şi cu Dumnezeu, care îşi doresc ca eu să deţin propria mea putere şi identitate – Eternul Sine Eu Sunt.

Îmi iau acum total angajamentul faţă de Dumnezeu şi faţă de mine însumi/însămi că voi fi un lucrător spiritual pe pământ pentru Dumnezeu şi pentru iubirea necondiționată, şi că orice s-ar întâmpla în viața mea şi oricum voi fi testat(ă), nu voi renunța niciodată la acest angajament, nici pentru o clipă.

În timp ce îmi iau acest angajament, Arhanghelul Mihail, Faith, Melchizedek, Mahatma, Arhanghelul Metatron, Îngerii mei Păzitori, Legiunile de Îngeri ai Arhanghelului Mihail şi ai lui Faith, toți Maeștrii care au ajutat în această meditație, fac un pas în faţa mea şi mi se inclină cu respect recunoscându-mi starea de Maestru Spiritual care Sunt. Lordul Melchizedek, Mahatma, Metatron şi Arhanghelul Mihail miruie acum cu sceptrele lor de lumină vârful capului meu. Îşi folosesc sceptrele în jurul câmpului meu auric pentru a pecetlui tot ceea ce s-a făcut în această meditație.

Mă încurajează acum să merg mai departe dându-mi un ultim cadou şi plasându-mi în mana stânga Sceptrul Dragostei, Înțelepciunii şi Puterii. Mă încurajează să merg înainte, în cunoaștere absolută, acum că Sunt CEL CE SUNT în protecție completă pentru că Însoţitorii mei Ascendenţi mă protejează, dar şi mai important, pentru că mă protejez şi singur(ă).

Însoţitorii  Ascendenți din planul interior, îmi mai cer un ultim lucru, şi anume ca în fiecare dimineață când mă trezesc să mă conectez la această meditație cel puțin 30 de secunde. Ei spun că vor fi acolo pentru mine chiar dacă eu nu am să mă conectez la ei, deși este important pentru mintea conștientă să se reconecteze în fiecare dimineața chiar şi pentru câteva secunde pentru a păstra Flacăra Divină a Măiestriei Sinelui întotdeauna prezentă în conștiința mea.

De asemenea, ei cer ca în situații extreme în care testele de viaţă pot deveni dificile, această meditație să fie făcuta zilnic sau chiar de 2 ori pe zi daca e necesar până când 100% din măiestria sinelui şi din protecție este pe deplin stabilită din nou, cea care este starea mea naturală Dumnezeu.

AŞA SĂ FIE SCRIS! AŞA SĂ FIE!

Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai Tsebayoth!

Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai Tsebayoth!

Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai Tsebayoth!

Baruch ha Shem Adonai

Baruch ha Shem Adonai

Baruch ha Shem Adonai

 

Pentru a reactiva această meditație în momentul când ai nevoie de o amplificare a protecţiei, cere-I lui Dumnezeu “Cer acum să se reactiveze întreaga Iubire, Înţelepciune şi Putere a Meditaţiei pentru Protecţie!”